Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Zwrot VAT za materiały budowlane

 

Zgodnie z podpisaną w dniu 31.10.2013 ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Po 31 grudnia 2013 r. prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków na zasadach określonych w uchylanej ustawie zostało przyznane wyłącznie z tytułu zakupów dokonanych i udokumentowanych fakturą VAT do 31 grudnia 2013 r. Wydatki poniesione po tym terminie nie uprawniają już do zwrotu na dotychczasowych zasadach.

Osoby, które po dniu 01 stycznia 2014 poniosą wydatki na zakup materiałów budowlanych, mają prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, ale po spełnieniu określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych warunków.

 

 

Nie zwlekaj! Skorzystaj już dziś z naszej pomocy.

 

Wypełnienie wniosku VZM-1 wraz z załącznikami: 35,00 zł. + 1,50 zł. za każdą fakturę.

Podane ceny są cenami netto.